Rettskrivingsprogram for Rettskrivingssjekk, 100 % Gratis

Tegn: 0/15000


Carla Falzoni - CEO

Et notat fra Carla Falzoni – CEO

Takk for at du bruker våre online tekstverktøy. Jeg heter Carla, og sammen med noen kolleger har jeg laget denne nettsiden. Vi strever hver dag for å tilby våre tekstverktøy gratis i over 150 land verden over. Kunne du hjelpe oss ved å gi en vurdering av din opplevelse på denne siden? Du ville hjelpe oss med å forbedre oss og forstå hva vi må endre. For deg er det bare ett klikk, men for oss er det en enorm hjelp mot enestående kvalitet. For alle personlige spørsmål, skriv til carla@corrector.app eller besøk siden dedikert til vårt team.

Hvis du er i tvil om språket du har brukt når du skriver en artikkel, et innlegg, en e-post, et brev eller noe annet, må du bruke en god stave- og grammatikkontroll.

Sjekk teksten din med denne online stavekontrollen. Eventuelle feil du har gjort eller noe du kunne skrevet annerledes slik at teksten fløt bedre, vil bli fremhevet. Bare klikk på korrigeringene for å gjøre dem om til noe annet. Vi vil også gi fullstendige forklaringer på grammatikkfeilene som er gjort, slik at du forstår hva du gjorde feil.

Stavemåte og grammatikk er vesentlige deler av kommunikasjonen, spesielt når man skriver profesjonelt. Så hvis du vil være sikker på at du skriver og legger inn godt innhold, er du på riktig sted.

Kreditter til LanguageTool


Innholdsfortegnelse

Gode Grunner til å Sjekke Teksten Din

Så hvorfor bør du ta deg tid til å sjekke teksten din for feil? Så lenge personen som mottar informasjonen forstår det, hvorfor spiller det noen rolle?

Vel, en profesjonell melding eller artikkel er langt mer sannsynlig å imponere folk enn en tekst som ikke er skrevet riktig. Derfor er riktig stavemåte og grammatikk avgjørende for dette. En stavekontrolltjeneste vil fange opp ord du har stavet feil og gi deg en liste med forslag til hvordan du endrer dem. Du kan deretter velge hvilket ord som skal inkluderes i setningen for å lese riktig.

Samtidig må grammatikken din kontrolleres for å sikre at alle setningene flyter riktig. Det er lett å utelate setninger eller bruke feil verb, preposisjoner, adverb osv.

En grammatikksjekker vil tilby å omstrukturere setningene dine slik at de gir mening. Ved å følge et sett med grammatiske regler for å danne ord og ordne dem i en setning på riktig måte, vil leseren være i stand til å forstå betydningen av det du formidler til dem.

Psykologer har oppdaget at når vi jobber med datamaskiner, er det ofte slik at vi blir ofre for kognitive problemer – selvtilfredshet og forutinntatthet. Disse problemene kan påvirke vår ytelse, noe som fører til feil i vårt skriftlige innhold. Dette fordi mange av oss bruker programvare som følger med en stavekontroll som allerede er integrert i den.

Teknologi som denne kan lulle oss inn i en falsk følelse av trygghet, og vår selvtilfredshet får oss til å tro at en datamaskin alltid har rett. Vi er blitt mindre dyktige til korrekturlesing som følge av dette. Hvis et rettskrivings – og grammatikkprogram kjører, blir vi mindre årvåkne når vi ser på teksten selv.

Likevel er det slik at du som skribent må være ganske flink til både å stave og lese hvis du vil utnytte en stavekontroll mest mulig effektivt. Automatiske stavekontrollere har en tendens til å liste opp alternative ord hvis du har stavet noe feil. Men det er alltid en sjanse for at du vil gå glipp av dette, eller du vil ha brukt riktig begrep, men bare i feil sammenheng.

Derfor er bruk av en sekundær automatisk stavekontroll og grammatikkontroll en ideell rute å ta.

Hva Slags Feil Tjenesten vår Korrigerer

Feilene Vår Tjeneste Rettet Opp I

Det er viktig å vite hvilken type tjeneste du kan få fra programvare som en stavekontroll. Selv om mange har en tendens til å se på stavefeilen og setningsstrukturen du har brukt, hjelper vårt korrigeringsprogram deg også på forskjellige andre områder.

Bruk av den vil sikre at teksten flyter riktig, ikke inneholder feilstavede ord, har riktig tegnsetting og mer. Ta en titt på hva slags grammatiske feil du kan forvente å se når du bruker denne stavekontrollen og grammatiske feilkontrollen.

Bli Skrivefeilfri med Stavekontrollen

Stavefeil i enhver skriftlig tekst skiller seg ut som en av de hyppigste stavefeilene. Vår gratis stavekontrolltjeneste vil finne disse grammatikkfeilene og fremheve dem for deg. Det er da ditt valg å bestemme deg for hvilket ord som skal brukes der.

Slike feil skiller seg kanskje ikke alltid ut for deg når du leser gjennom teksten din, og derfor er det ideelt for et stykke programvare å notere dem. På denne måten kan du se ordet stavet tilstrekkelig og bruke det.

Rett Opp i Grammatiske Glipper

En grammatikkontroll navigerer gjennom hver setning i en tekst og slår deretter opp hvert ord i stavekontrollordbøkene. Den prøver så å analysere setningen for å sikre at den er i en form som samsvarer med formell grammatikk. Programvaren vår kan deretter oppdage potensielle stavefeil.

Dette inkluderer om den er enig i riktig grammatikk, ordrekkefølgen i setningen og så videre. Grammatikksjekkeren kan også oppdage noen stilistiske problemer i teksten. Gjennom dette er målet å sørge for at setningene dine flyter på best mulig måte.

Perfeksjoner Tegnsettingen

Inkonsekvenser i tegnsetting ble sjekket i de tidligste grammatikkontrollene, i stedet for at brukerne fikk et fullstendig utvalg av mulige grammatiske problemer. I dag vil du finne en tegnsettingssjekker som brukes sammen med vår grammatikksjekk gratis online tjeneste gjennom vår tjeneste.

Dette ser på om du har brukt fulle stopp, komma, apostrofer, semikolon og mer på riktig måte. En Stavekontroll er også nødvendig for at setninger skal flyte riktig, og informerer leseren om når de skal stoppe opp, om et ord er possessivt eller ikke, og mer.

Få Forslag til Bedre Ordvalg

Noen ganger kan det være slik at du har brukt feil ord i en setning. Med det mener vi at ordet du har valgt er stavet riktig og brukt riktig, men det passer ikke med setningen og meldingen du prøver å formidle.

Derfor vil programvaren vår anbefale å velge andre ord som passer inn i setningen, og potensielt fremheve hva som vil få det til å flyte og høres bedre ut. Noen ganger vil du bare motta noen få rettskrivningsforslag, og andre ganger vil flere vilkår bli tilbudt som alternativer. Det er opp til deg hva du bruker eller om du velger å holde deg til det opprinnelige ordet du skrev.

Oppdag AI-Induserte Skrivefeil i Teksten

Med fremveksten av innhold skapt av GPT Chat og kunstig intelligens blir det stadig viktigere å lete etter og rette grammatiske feil i disse tekstene. Corrector.app kan hjelpe deg med å identifisere feil generert av disse programmene og rette dem i løpet av sekunder.

Å sørge for at du publiserer feilfrie tekster, selv om de er kunstig opprettet, er veldig viktig og vil hjelpe deg med å få lesernes troverdighet, selv om ekte mennesker ikke har skrevet en tekst. For å begynne, kopier teksten som er opprettet av AI, inn i tekstområdet og klikk på knappen for å finne eventuelle feil!

Slik Får du Mest Ut av Vår Korrekturleser

Selv om noen velger å sjekke den skrevne teksten manuelt, kan dette være svært tidkrevende hvis du har en lang bit å lese gjennom. Derfor er det ideelt å bruke en nettsjekking for korrekturformål, for eksempel Corrector App vår. Hele prosessen kan fullføres i løpet av sekunder, med automatisk staving, tegnsetting og grammatikk som analyseres.

Ved å bruke vår gratis stavekontroll og grammatikkontroll, vil du ha kontroll over et fantastisk, nyttig verktøy. Tusenvis av ord vil bli sjekket i millisekunder, og resultatene av sjekken vises raskt for deg. Eventuelle korrigeringer du må gjøre kan deretter gjøres, og det er ingen ventetid. Denne løsningen ble laget for alle som ønsker å levere et høykvalitets, profesjonelt stykke tekst i en kort tidsramme.

Så, hvordan bruker du vår grunnleggende stavekontroll og grammatikkontroll? Bare følg disse trinnene som er nevnt nedenfor:

  1. Fullfør skrivingen eller åpne teksten du ønsker å sjekke stavemåten og grammatikken i hos oss.
  2. Merk et bestemt område eller hele teksten, og kopier den ved hjelp av CTRL + C. Lim inn teksten i vår korrekturleser ved å trykke CTRL + V.
  3. Klikk på «Sjekk teksten» for å analysere.
  4. Når den er ferdig, vil alle feil markeres i rødt. Du kan klikke på dem for å foreslå endringer.
  5. Tegnsetting og andre mindre feil vil bli uthevet i gul farge.
  6. Foreta ordkorrigeringen etter behov før du kopierer den og limer den inn i tekstbehandlingsprogrammet.
  7. Lagre den korrigerte teksten.

Prøv Vår Korrekturleser-App Gratis

Det har blitt vanlig for noen programvareprodusenter å be brukerne sine om å betale penger for stavekontroll og grammatikkontrolltjenester. Vi tror ikke på dette, da alle bør dra nytte av en gratis grammatikk og tegnsettingskontroll og Stavekontroll. Derfor har vi gjort Corrector App gratis for alle å få tilgang til og bruke.

Stavekontrollen krever ikke at du registrerer deg for å bruke den. Dette er en annen standard rute for noen merker å ta med sine grunnleggende stavekontroll. Stavekontroll-appen krever ingen registrering, alt du trenger å gjøre er å laste inn nettsiden vår og bruke tjenesten.

Språk som Støttes av Stavekontroll-Appen

Språkene Vår Stavekontroll-App Støtter

Selv om engelsk er et av de viktigste språkene som Corrector App støtter, går det langt utover dette. Programvaren vår tilbyr stavekontroll og online grammatikkontroll på mer enn 27 forskjellige språk. I den forbindelse kan den betraktes som en internasjonal stavekontrollør. Andre språk bruker ulik grammatikk, tegnsetting og så videre. Derfor er det ideelt for de forfatterne som konstruerer teksten på forskjellige språk, å bruke våre tjenester.

Ved å bruke noen av de mest avanserte teknologiene, inkludert HTML, PHP og JavaScript, kan Stavekontroll-appen brukes med alle nettlesere med hvert språk som støttes. Det er det beste og mest praktiske verktøyet for personlig og profesjonell bruk.

Engelsk Stavekontroll og Grammatikkgeni

Engelsk er et internasjonalt språk som brukes i flere land rundt om i verden. Og samtidig har det engelske språket flere varianter i drift, avhengig av hvor det brukes. Amerikansk engelsk er annerledes enn britisk engelsk, for eksempel. Men programvaren vår har blitt tilpasset for å imøtekomme hverandres varianter av språket.

På denne måten, hvis du skriver formelt på amerikansk engelsk, vil du sjekke det med Stavekontroll-appen, uten frykt for at britiske engelskspråklige rettelser blir fremhevet. Og omvendt.

Hvis dette er første gang du har brukt et nettbasert korrigeringsverktøy som dette, er du i ferd med å oppleve noe ekstraordinært. Glem all manuell korrekturlesing og sjekking fordi den engelske Stavekontroll-appen er i ferd med å spare deg mye tid med sine verdifulle analyser og rettelser.

Russisk Grammatikksjekker Bare et Klikk Unna

Det russiske språket er det mest talte morsmålet i Europa og er det mest geografisk utbredte språket i Eurasia. Etter engelsk er det også det nest mest brukte språket på Internett.

Språket er skrevet i det kyrilliske skriftet, noe som gjør det visuelt forskjellig fra latinske alfabetiske språk som engelsk, fransk, italiensk osv. Foruten russisk snakkes det også rundt 100 minoritetsspråk over hele Russland, men for Stavekontroll-appen kan du bruke den russiske online grammatikkontrollen ved hjelp av det kyrilliske alfabetet.

Som med tjenesten for latinske alfabetiske språk, analyserer programvaren vår det kyrilliske skriptet raskt for å gi deg nesten umiddelbare resultater for korrigeringer som skal gjøres.

Italiensk Stavekontroll i Lommen

Du vet alltid når en italiener snakker. Det italienske språket er like vakkert som landet selv, fullt av uttrykksfulle lyder og ord. Hvis du skriver på italiensk, er det alltid viktig å sørge for at du sjekker grammatikken og stavemåten og tegnsettingen som er i bruk.

Gjennom vår enkle og effektive Corrector App kan du bruke en italiensk stave- og grammatikkontroll for å sikre at du konstruerer setninger riktig. Som i alle tilfeller gir det et raskt resultat, og du kan bruke det når som helst du trenger det.

Sørg for å sjekke din italienske stavemåte og grammatikk med programvaren vår før du sender inn teksten din. Det er alltid godt å dykke dypere ned i setningsstrukturer og ord.

Spansk Stavekontroll for Perfeksjonister

Det spanske språket ser ut til å rulle av leppene på en så behagelig måte, men kan det sies det samme for når det gjelder den skriftlige formen? Vel, du kan alltid se på dette ved å bruke Corrector App for å fortsette med en spansk grammatikkontroll. Dette vil analysere det du har skrevet og sikre at det er riktig registrert, med riktige ord og setningsstruktur.

Følg veiledningen som ble notert tidligere for en fantastisk stavekontroll på spansk. Bare kopier og lim inn relevant tekst i boksen som følger med, og kjør kontrollen. Det tar ikke lang tid å gjøre.

Fransk Stavekontroll uten Kostnad

Mange synes det franske språket er romantisk og kjærlig. Enten dette er på grunn av hvordan det høres ut eller om du er en fan av de flere aksentene og spesialtegnene som er lagt til i ordene, kan Stavekontroll-appen hjelpe deg.

Du kan bruke vår gratis franske stavekontroll og grammatikksjekk for å sikre at alle ordene du har brukt er stavet riktig. Tilføyelsen av den franske grammatikkontrollanalysen vil sørge for at setningene dine også er riktig strukturert.

Det tar ikke lang tid å gjennomgå teksten du sender inn, noe som garanterer et toppkvalitetsresultat på sekunder. Unngå å lage tåpelige skrivefeil og uriktige verbbøyinger med Stavekontroll-appen vår, som vil korrigere alt for deg. Fransk grammatikk kan være beryktet vanskelig for personer som ikke har fransk som morsmål, men vi har programvaren som hjelper deg med det. Bruk den franske grammatikkontrollen til å fullføre dette.

Portugisisk Grammatikk-Superhelt

Dette er hovedspråket i Portugal og Brasil, som mange vet. Og det er viktig å vite at du skriver riktig på dette språket, og derfor har vi også tilpasset Corrector App for å sikre at en portugisisk stave- og grammatikkontroll er brukbar – som en slags ortografiskstavekontroll om du vil.

På denne måten trenger du ikke å være en perfekt taler av språket – programvaren vår vil korrigere alt for deg.

Omtrent 215 til 220 millioner mennesker regnes som portugisisktalende, og Corrector App vil få det til å se ut som om du er en av dem med sin portugisiske stavemåte og grammatikkontroll.

Tysk Stavekontroll på Internett

Tysk, som hovedsakelig snakkes i Sentral-Europa, er Tysklands offisielle eller samoffisielle språk, Østerrike, Sveits, Liechtenstein, Luxembourg og Belgia. Mens tysk er et plurisentrisk språk med tre standardiserte varianter – tysk, østerriksk og sveitsisk standard høytysk – er det standardtysk som stavekontrollen vår bruker.

Hvis du ikke ønsker å bli merket ned for dårlig tysk stavemåte og tegnsetting, er du på riktig sted. Du kan bruke den tyske grammatikkontrollen via Stavekontroll-appen for å sikre at den skriftlige teksten er 100% korrekt.

Digital Kinesisk Grammatikk Detektiv

Alle som har engelsk som morsmål eller bruker et annet latinsk alfabet, vil sannsynligvis se på kinesisk og umiddelbart bli forvirret. Mandarin bruker et sett med tegn for sitt alfabet og sine ord. Av denne grunn er den ideell for å gjøre bruk av en online kinesisk grammatikksjekk gratis online som Stavekoll-App. Du kan forsikre deg om at du har brukt de riktige tegnene gjennom hele den.

Overvinn problemer med skrivestil og spørsmål om symbolene du lager setninger med, er riktige. Du kan stole på oss for den beste stavekontrollen og grammatikkontroll.

Polsk Grammatikk og Stilguide

Hvis du vil korrigere den polske grammatikken din, kan Stavekontroll-appen hjelpe deg med å få bedre grammatikk. Den er skrevet i det latinske skriftet og snakkes hovedsakelig i Polen, og over 50 millioner mennesker over hele verden bruker den daglig. Det finnes ulike bokstaver med aksent og alternative bokstaver i det polske alfabetet, og hvordan et ord lyder er ikke nødvendigvis hvordan det skrives. Dette er grunnen til at Korrigeringsappen kan være nødvendig for å endre din skriftlige tekst.

Rumensk Grammatikksjekker på Nett

Rumensk snakkes i Romania og Moldova som morsmål, med rundt 34 millioner mennesker over hele verden som sier det. Det fungerer som et av Den europeiske unions offisielle språk og har noen likheter med italiensk. Pass på at du ikke gjør feil i konstruksjonen av skriftlig rumensk tekst ved å bruke Stavekontroll-appen for alle stave- og grammatikkontroll.

Svensk Stavekontroll på Sekunder

Rundt 10 millioner mennesker snakker svensk som morsmål, og det er i hovedsak gjensidig forståelig i skriftlig form for folk i Norge og Danmark. Standard svensk er nasjonalspråket som har utviklet seg fra sentralsvenske dialekter, og det er dette programvaren vår bruker til å analysere tekster på svensk. Pass på at du ikke snubler opp og bruker feil ord eller setninger ved å lime inn teksten i den relevante boksen, som nevnt. Du får øyeblikkelige resultater fra Corrector App.

Nøyaktig Nederlandsk Grammatikk Hjelper

Nederlandsk er nært beslektet med tysk og engelsk, og snakkes først og fremst i Nederland og Belgia. Det er også morsmålet til Surinam og øyene Aruba, Curaçao og Sint Maarten, som ligger i Karibia. Den har en lyd som ligner på afrikaans, og noen sammenligner den med tysk. Den inkorporerer imidlertid noe mer romanske språklån enn sin tyske motpart. Hvis du skriver på nederlandsk, kan du sjekke språket som brukes innenfor via vår Corrector App.

Gresk Online Grammatikk Vokter

Med den mest utstrakte dokumenterte historien til noe indoeuropeisk språk (på tvers av minst 3400 år), har det greske språket sitt eget alfabet, som har vært brukt i rundt 2800 år.

Gresk har en viktig plass i den vestlige verdens historie, og det er fortsatt i drift i Hellas og Kypros som offisielt språk. Du kan sørge for at du uttrykker meldingen din på gresk med riktig tegnsetting og ordlyd, og setningskorrigeringen vil også hjelpe via den greske Stavekontroll-appen på nettet. Det er en gratis online grammatikkontroll som kan brukes, og gir et innblikk i teksten din.

Japansk Grammatikk og Stavekontroll Ekspert

Omkring 128 millioner mennesker snakker japansk, hovedsakelig på øyene i Japan, hvor det fungerer som nasjonalspråk. Som med kinesisk bruker det japanske språket tegn for sitt alfabet og sine ord.

Det er ukjent når språket først dukket opp i Japan, men hvis du vil være sikker på at du skriver det riktig, er Stavekontroll App her for å hjelpe deg med japansk staving og grammatikk. Sørg for at de japanske leserne forstår den skriftlige teksten din.

Slovakisk Grammatikkpatrulje på Web

Et av de ulike slaviske språkene, slovakisk, snakkes av omtrent fem millioner mennesker. Det fungerer som offisielt språk i Slovakia, og det er nært beslektet med tsjekkisk og til en viss grad polsk. For å hindre at du blander deg med disse andre språkene, kan du bruke den slovakiske Stavekontroll-appen for grammatikk og staving på nettet.

Finsk Stavekontroll som Fungerer

For en utenforstående kan finsk se ut som et av de mest skremmende språkene på papiret. Det tales av flertallet i Finland, og fungerer som offisielt språk ved siden av svensk. Substantiver, adjektiver, pronomen og så videre bøyes, avhengig av deres rolle i setningen, og setninger dannes vanligvis med subjekt-verb-objekt-ordrekkefølge.

Du bør sørge for at du gjør dette riktig når du skriver for et finskspråklig publikum, slik at Stavekontroll-appen er på ditt signal og ringer når som helst for å hjelpe til med dette.

Arabisk Grammatikk Gullgraver

Arabisk er lingua franca i den arabiske verden – et sted som dekker flere land, inkludert Egypt, Saudi-Arabia, Algerie, Tunisia, Jemen, Qatar, Jordan, Libya, Marokko, Oman og forskjellige andre.

Det arabiske språket bruker sitt alfabet og skriftsystem, og selv om det har rundt 32 varianter, er formen som brukes av Corrector App moderne standardarabisk. Sjekk stavemåten og grammatikken din ved å bruke denne tjenesten før du sender inn noe på arabisk.

Dansk Grammatikk Sjekkeren Du Kan Stole På

Omkring seks millioner mennesker snakker dansk, hovedsakelig i Danmark, Grønland, Færøyene og en region i Tyskland kjent som Sydslesvig. Det ligner på norsk og svensk, og kommer fra gammelnorrønt. For å være sikker på at du skriver riktig på dansk, kan du bruke Corrector App, som vil fremheve eventuelle feil i den skrevne teksten din. Bruk den gratis når som helst på døgnet.

Norsk Grammatikk og Stavekontroll Vaktmester

Mens det finnes to offisielle skriftlige former av norsk – bokmål og nynorsk – er det standardversjonen av norsk som Stavekontroll-appen bruker for å sjekke teksten din opp mot. Når du gjør det, vil det gi deg en titt på eventuelle feil som er gjort innenfor dette innholdet. Forstått av svenske og danske talere, vil du ønske å sikre at du ikke blander sammen din norrøne ordlyd og setningsstruktur.

Persisk Grammatikk Vekter på Nettet

Persisk, eller farsi som det ofte kalles, snakkes over hele Iran, men brukes også i Tadsjikistan og Afghanistan. Iransk persisk er versjonen som Stavekontroll App bruker for å sikre at du har konstruert riktige setninger og brukt de riktige ordene i teksten din. Moderne persisk er en fortsettelse av mellompersisk, en fortsettelse av gammelpersisk.

Grammatikken i persisk ligner på mange europeiske språk, men programvaren vår vil bekrefte om du har brukt dette riktig eller ikke.

Tekstkorrigering på Mobil

Stavekontroll på Farten

Du trenger ikke å bruke en hjemmedatamaskin for å bruke teksten riktig, heller. I stedet kan du bare laste den opp gjennom smarttelefonen eller nettbrettet hvis du er ute og går. Besøk nettsiden til Stavekontroll App, og du vil få en opplevelse av topp kvalitet uansett hvor du er. Dette er fordi vi har optimalisert den slik at den overholder enhetens skjermstørrelse.

Den nøyaktige prosessen kan foretas på mobil. Bare kopier og lim inn teksten du ønsker å sjekke inn i boksen på vår mobile nettside, og du vil motta en øyeblikkelig analyse med rettelser som skal tas i bruk.

iPhone App for Når Grammatikken Må Være På Pletten

Hvis du har en iPhone, kan du enkelt bruke Stavekontroll-programvaren. Vi har ikke en nedlastbar app for slike enheter ennå, men du kan fortsette med stavekontroll og grammatikkontroll via iPhone, likevel. iOS-programvaren er kompatibel med mobilnettstedet vårt, noe som gir deg muligheten til å laste den opp på iPhone-skjermen og lime inn relevant tekst i boksen som er tilgjengelig. Raske korrigeringer kan deretter gjøres etter eget ønske.

Android Stavekontroll for Alle Livets Øyeblikk

Selv om det ikke er noen app å laste ned til Android mobile enheter, kan du fortsatt bruke programvaren vår til å sjekke stavemåte og grammatikk. Stavekontroll Android-tjenester gjennom vår mobile nettside for å sikre at du alltid skriver høykvalitets, riktig tekst. Og dette er tilgjengelig på de samme språkene som finnes via skrivebordsversjonen av Stavekontroll. Motta stave- og grammatikkontroll via Android-smarttelefonen eller nettbrettet på denne måten.

Gi Tilbakemelding på Korrekturleser-Appen

Skulle du støte på problemer mens du bruker Corrector App, eller hvis du ser at en viss feil har blitt flagget opp som du er uenig i, kan du enkelt kontakte oss. Bare send oss en melding, og vi vil se på eventuelle tekniske feil, feil som er uthevet, og så videre.

Grammar Buddies - Owner of Corrector.app

Grammar Buddies

Vi er det dedikerte teamet som driver Corrector App og alle tilleggsverktøyene du finner på dette nettstedet. Vår samlede ekspertise spenner over skriving, webutvikling, SEO og markedsføring – og alt står til din tjeneste. Vi er glade for at du har valgt vår plattform blant de mange alternativene som finnes på nettet. Din støtte gjør det mulig for oss å vokse, og til gjengjeld streber vi etter å gi deg de beste og mest effektive verktøyene. Husk at tilbakemeldingene dine er vår ledestjerne.

Grammar Buddies-teamet